Budowanie profesjonalnego wizerunku kontrolera

Na zlecenie Krajowej Komisji Nadzoru KIBR przygotowałam i przeprowadziłam szkolenie dedykowane dla kontrolerów i wizytatorów KNN. Program szkolenia zawierał zagadnienia dotyczące rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych w pracy ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania negatywnych decyzji i radzenia sobie z oporem kontrolowanych.

Szkolenie zrealizowałam dla blisko 80-ciu uczestników.