Personal branding D-Day Sephora

Mam wielki zaszczyt wystąpić 8 marca 2016 roku w Warszawie na D-Day Sephora. To projekt, w którym wszyscy pracownicy celebrują równe szanse rozwoju kobiet i mężczyzn.

Czy można budować osobistą markę w ramach światowej organizacji? Sephora pokazuje, że nie tylko można, ale warto. Bo to osobisty wybór.